Monday, December 9, 2013

“தமிழ்நாடு திருமணப் பதிவுச் சட்டம்

“தமிழ்நாடு திருமணப் பதிவுச் சட்டம்’ 2009ஆம் வருடம் நவம்பர் மாதம் 24ஆம் தேதி கொண்டு வரப்பட்டது. அந்தத் தேதிக்குப் பிறகு, மாநிலத்தில் நடக்கிற அனைத்து திபருமணங்களும், திருமணத் தேதியிலிருந்து 90 நாட்களுக்குள் கட்டாயமாகப் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும், என இந்தச் சட்டம் சொல்கிறது.

எங்கே பதிவு செய்ய வேண்டும்?
கணவரது சொந்த ஊர், மனைவியின் சொந்த ஊர், தம்பதி வசிக்கும் இடம், திருமணம் நடந்த இடம் என ஏதாவது ஒரு பகுதிக்குரிய சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் திருமணத்தைப் பதிவு செய்யலாம். பதிவு செய்யும்போது, கணவன், மனைவி மற்றும் இரண்டு சாட்சிகள் தேவை. திருமணப் பதிவின்போது சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள் சில உண்டு. பாஸ்போர்ட், வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ரேஷன்கார்ட், வருமானவரித்துறையால் வழங்கப்பட்ட பான்கார்ட், அரசு அல்லது அரசுத்துறை அல்லது உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் வழங்கப்பட்ட அடையாள அட்டை, புகைப்படத்துடன் கூடிய வங்கி அல்லது அஞ்சல் அலுவலக பாஸ் புத்தகம், முதியோர் பென்ஷன் புத்தகம், துப்பாக்கி லைசென்ஸ், சுதந்திரப் போராட்ட தியாகிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட அடையாள அட்டை, பள்ளி இறுதிச் சான்றிதழ் இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றின் பிரதி. கணவன், மனைவியின் வயதுக்கான ஆதாரம், திருமண அழைப்பிதழ் பிரதி அல்லது திருமணம் நடந்த இடத்தை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக வேறு ஏதாவது ஆதாரம் போன்வற்றை அளிக்க வேண்டும்.

எப்படி விண்ணப்பிக்க வேண்டும்?
சம்பந்தப்பட்ட அலுவலரிடம், திருமணத்தைப் பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பத்தை இலவசமாகப் பெறலாம். அதனுடன் தேவையான ஆவணப் பிரதிகளை இணைத்து,  விண்ணப்பிக்க வேண்டும். திருமண நாளிலிருந்து தொண்ணூறு நாட்களுக்குள் திருமணத்தை பதிவு செய்யாமல் போனால், அடுத்த 60 நாட்களுக்குள் பதிவு செய்ய சட்டம் அனுமதிக்கிறது. அப்போதும் பதிவு செய்யவில்லை என்றால்?
திருமணம் நடந்த 150 நாட்களுக்குள் பதிவு செய்யாவிட்டால் இன்ன தண்டனை என்று சட்டத்தில் கூறப்படவில்லை. ஆனாலும், என் அனுபவம் மற்றும் பொது அறிவின் அடிப்படையில் சொல்ல வேண்டுமானால், வரையறுக்கப்பட்ட காலக் கெடுவுக்குள் பதிவு செய்யாமல், அதன் பிறகு விண்ணப்பித்தால், சார்பதிவாளர் பதிவு செய்ய மறுக்கலாம். அப்போது, அவரது மறுப்பை எதிர்த்து, மாவட்ட பதிவாளரிடம் மேல் முறையீடு செய்யலாம். அவரும் மறுத்தால் மாநிலத் தலைமை பதிவாளரிடம் முறையீடு செய்யலாம்.

இத்தனை நாட்களாக இல்லாத இப்படி ஒரு கட்டாயச் சட்டம் இப்போது என்ன அவசியம்?
பிறப்பு-இறப்பைப் போல நாட்டில் நடைபெறும் திருமணங்களையும் பதிவு செய்ய வேண்டியது அவசியம் என்று நம் மத்திய அரசாங்கம் கருதியதால், திருமணப் பதிவு சட்டத்தை மத்திய அரசு கொண்டு வந்தது. அதன் அடிப்படையில் பல்வேறு மாநில அரசுகளும் திருமணங்களைப் பதிவு செய்வதைக் கட்டாயமாக்கும் சட்டத்தைக் கொண்டு வந்துள்ளன.

இந்தச் சட்டத்தால் என்ன பலன்?
ஒருவரது திருமணம் குறித்து எந்தப் பிரச்னை எழுந்தாலும், அதுபற்றிய சட்டபூர்வமாக, தெளிவான முடிவுகள் எடுப்பதற்கு இந்தத் திருமணப் பதிவு மிகவும் உபயோகமாக இருக்கும். ஒருவர், பலரை ஏமாற்றித் திருமணம் செய்து கொள்ளும் சம்பவங்களில்கூட அந்த ஆசாமி நாலு திருமணங்களையுமே பதிவு செய்திருந்தாலும்கூட அந்தப் பதிவுச் சான்றிதழ்கள், அந்தக் கேசில் முக்கியமான சில முடிவுகளை எடுக்க முக்கிய ஆதாரமாக அமையும்.

இந்தச் சட்டம் எல்லா ஜாதியினருக்கும், மதத்தினருக்கும் பொதுவானதா?
ஆமாம்! எந்த மதத்தினராக, ஜாதியினராக இருந்தாலும், இந்தச் சட்டப்படி கட்டாயமாக தங்கள் திருமணத்தைப் பதிவு செய்ய வேண்டியது அவசியம். இன்னும் சொல்லப் போனால், இந்து திருமணச் சட்டம் 1955, இந்திய கிருஸ்துவ திருமணச் சட்டம் 1872, சிறப்புத் திருமணச் சட்டம் 1954, முகமதியர்கள் ஷரியத் திருமணச் சட்டம் மற்றும் வேறு எந்த தனிப்பட்ட சட்டங்களின் கீழ் திருமணம் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தாலும்கூட இந்தச் சட்டத்தின் மூன்றாவது பிரிவின் கீழ் கட்டாயமாகப் பதிவு செய்யப்படுவது அவசியம்.
அதுமட்டுமல்ல, ஒருவருடைய திருமணப் பதிவு குறித்த தகவல்களையும் அறிய முறைப்படி விண்ணப்பித்து, அதற்குரிய கட்டணம் செலுத்தி, தஸ்தாவேஜ்களைப் பார்வையிடவும், பிரதிகள்கேட்டுப் பெறவும் சட்டத்தில் வழி இருக்கிறது

Daniel & Daniel: For Marriage Registration Contact @ 9884883318.

Sunday, October 6, 2013

Documents required for marriage registration
Two documents required for marriage registration:
1.Age Proof (Any one of following document)
  • Birth Certificate
  • School, College mark sheet
  • Transfer Certificate
  • Passport
2.Address Proof. (Any one of following document)
  • Passport
  • Family card
  • Voter Id
  • Driving License
  • Adhar Card
Marriage Invitation-2 Nos (For old marriage and arranged marriage only)
Passport-size Photo-each-6 nos
Two witnesses (with ID proof)

For all Kind of Register Marriage
Contact: Daniel & Daniel @ 9884883318

Tuesday, May 21, 2013

CONVERSION AND MARRIAGE BY CHANGING RELIGION

Whether the second marriage of a Hindu husband after conversion to Islam, without having dissolved his first marriage under law would be valid? Whether the husband would be guilty of committing the offence of Bigamy under Section 494 IPC? Whether the second marriage would be void in terms of the provisions of Section 494 IPC? Such questions are being raised very often. Section 494 IPC reads as follows: “Whoever, having a husband or wife living, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life of such husband or wife, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine”. The Hindu Marriage Act strictly enforces monogamy. A marriage performed under this Act cannot be dissolved except on the grounds available under Section 13 of the Act. In that situation, parties who have solemnized the marriage under this Act remain married even when the husband embraces Islam in pursuit of another wife. Till the time a Hindu marriage is dissolved under the Hindu Marriage Act none of the spouses can contract a second marriage. Conversion to Islam and marrying again would not, by itself, dissolve the Hindu Marriage under the Hindu Marriage Act. A second marriage of an apostate, would be illegal marriage qua his wife who married him under the Hindu Marriage Act and continues to be a Hindu. Though the marriage solemnized by a Hindu husband after embracing Islam may not strictly be a void marriage under the Hindu Marriage Act because he is no longer a Hindu, but between the apostate and his Hindu wife the second marriage is in violation of the provisions of the Hindu Marriage Act and as such would be non est. The expression “void” defined under Section 11 of the Hindu Marriage Act has a limited meaning within the definition under that Section. On the other hand the same expression has a different purpose under Section 494 IPC and has been used in the wider sense. A marriage which is in violation of the provisions of law would be void in terms of the expression used under Section 494 IPC. The real reason for the voidness of the second marriage is the subsistence of the first marriage which is not dissolved even by the conversion of the husband. The second marriage by a convert, therefore, being in violation of the Hindu Marriage Act, would be void in terms of Section 494 IPC. Any act which is in violation of mandatory provisions of law is per se void. The conduct of a spouse who converts to Islam has to be judged on the basis of the rule of justice and right or equality and good conscience. A matrimonial dispute between a convert to Islam and his or her non Muslim spouse is not a dispute “where the parties are Muslims” and therefore the rule of decision in such a case was or is not required to be the “Muslim Personal Law”. In such cases the courts shall act and the judge shall decide according to justice, equity and good conscience. The second marriage of a Hindu husband after embracing Islam being violative of justice, equity and good conscience would be void on that ground also and attract the provisions of Section 494 IPC. The above interpretation of Section 494 IPC would advance the interest of justice. It is necessary that there should be harmony between the two systems of law just as there should be harmony between the two communities. The result of the interpretation would be that the Hindu law on the one hand and the Muslim law on the other hand would operate within their respective ambits without trespassing on the personal laws of each other. Much misapprehension prevails about bigamy in Islam. To check the misuse, many Islamic countries have codified the personal law, wherein the practice of polygamy has been either totally prohibited or severely restricted. But India is a Democratic Republic. Freedom of religion is the core of our culture. Even the slightest deviation shakes the social fibre. Article 25 of the Constitution of India guarantees religious freedom whereas Article 44 seeks to divest religion from social relations and personal law. Marriage, succession and like matters of a secular character, cannot be brought within the guarantee enshrined under Articles 25 and 26 of the Constitution of India. The personal law of the Hindus such as relating to marriage, succession and the like have all an origin in the same manner as in the case of the Muslims or Christians. The Legislation – not religion – being the authority under which personal law was permitted to operate and is continuing to operate, the same can be superseded /supplemented by introducing a uniform civil code for all the citizens in the territory of India. The successive Governments till date have been wholly remiss in their duty of implementing the constitutional mandate under Article 44 of the Constitution of India, namely, “endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India” For further details contact our Team Daniel & Daniel @ 9962111818.

Marriage Registration for Hindus

Marriage Registration for Hindus i) Registration of Hindu Marriages Solemnized and granting of extract of marriages registered.  Marriages solemnized under Hindu customs/ non-customary  Bridegroom/Bride should have completed 21/18 years respectively  Both of them should be Hindus, Buddhist or Sikhs  Proof of marriage  Anyone of the following place should fall within the jurisdiction of the Registering officer: o Residence of bride. o Residence of bridegroom. o Solemnization place. Proof for all these shall be given 1 . MARRIAGE Wedding Invitation (or) Temple Marriage Receipts (or) Any proof of marriage solemnization 2. RESIDENCE Addhar Card (or) Voters ID Card (or) Ration Card (or) Driving License (or) Passport or Visa 3. AGE Birth Certificate (or) School/College Certificate (or) For Further information: Daniel & Daniel No.2132, Vasantham Colony, Annanagar-West, Chennai-600040. Ph:- 9884883318.